Budynki jednorodzinne

W tym:

 • wykonywanie fundamentów (ławy fundamentowe, stropy fundamentowe, ściany fundamentowe)
 • murowanie ścian konstrukcyjnych
 • murowanie ścian działowych
 • wykonywanie stropów (płyty stropowe betonowe, montaż elementów prefabrykowanych, słupy, wieńce, nadproża)
 • montaż konstrukcji dachu
 • wykonywanie robót pokryciowych dachu
 • wykonywanie obróbek blacharskich dachu
 • montaż rynien i rur spustowych
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Budynki wielorodzinne

W tym:

 • wykonywanie fundamentów (wykonywanie głębokich wykopów pod fundamenty przy użyciu własnego sprzętu budowlanego, wykonywanie ław fundamentowych, stóp fundamentowych, ścian fundamentowych)
 • murowanie ścian konstrukcyjnych
 • murowanie ścian działowych
 • wykonywanie stropów (płyty stropowe betonowe, montaż elementów prefabrykowanych, słupy, wieńce, nadproża)

Roboty dociepleniowe

Wykonywanie robót dociepleniowych i elewacji (w tym elewacji klinkierowych) budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz hal przemysłowych – przy użyciu własnego rusztowania fasadowego

Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych przy budowie budynków jednorodzinnych oraz wykonywanie wykopów pod małe obiekty budowlane (kopanie, ładowanie, rozściełanie, wyrównanie gruntu) przy użyciu własnego sprzętu budowlanego

Wykonywanie robót ziemnych przy budowie dużych obiektów budowlanych, w tym wykonywanie głębokich wykopów (kopanie, ładowanie, rozściełanie, wyrównanie gruntu) przy użyciu własnego sprzętu budowlanego

Inne

Roboty betoniarsko-zbrojarskie

 

Uwaga

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Hammer Dorota Zbolały zleci wykonanie ekspertyzy geologicznej na potrzeby dokumentacji projektowej związanej z budową Centrum Regeneracji Turbosprężarek i Układów Wtryskowych w Gorzowie Wlkp., przy ul. Piłkarskiej działka nr 2498/124 o pow. 0,3346ha

Prosimy o podanie ceny za odwiert (min. 4 odwierty na głębokość 3 m) oraz za analizę gruntu. Termin składania ofert: 24 czerwca 2016 r.

Dokumentację z badań należy wykonać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf.

Mile widziane referencje. Termin wykonania zlecenia – niezwłocznie po wyborze wykonawcy, do 15 lipca 2016 r.

Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie PHU Hammer Dorota Zbolały ul. Bogusławskiego 21/1, lub na stronie internetowej.

Formularz ofertowy.