Budynki wielorodzinne

W tym:

 • wykonywanie fundamentów (wykonywanie głębokich wykopów pod fundamenty przy użyciu własnego sprzętu budowlanego, wykonywanie ław fundamentowych, stóp fundamentowych, ścian fundamentowych)
 • murowanie ścian konstrukcyjnych
 • murowanie ścian działowych
 • wykonywanie stropów (płyty stropowe betonowe, montaż elementów prefabrykowanych, słupy, wieńce, nadproża)

Budynki przemysłowe / handlowe

W tym:

 • wykonywanie fundamentów (ławy fundamentowe, stropy fundamentowe, ściany fundamentowe)
 • murowanie ścian konstrukcyjnych
 • murowanie ścian działowych
 • wykonywanie stropów (płyty stropowe betonowe, montaż elementów prefabrykowanych, słupy, wieńce, nadproża)
 • montaż konstrukcji ścian, dachów
 • wykonywanie robót pokryciowych dachu
 • wykonywanie obróbek blacharskich dachu
 • montaż rynien i rur spustowych
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty dociepleniowe

Wykonywanie robót dociepleniowych i elewacji (w tym elewacji klinkierowych) budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz hal przemysłowych – przy użyciu własnego rusztowania fasadowego

Roboty instalacyjne-elektryczne

Wykonywanie robót instalacyjnych elektrycznych na obiektach kubaturowych – budynki wielorodzinne, pawilony handlowe, obiekty przemysłowe.

W tym: Instalacje elektryczne, teletechniczne – telewizja, telefon, internet, domofon/videodomofon, światłowodowe. Automatyka budynkowa, Systemy inteligentnych budynków  przewodowe / bezprzewodowe. Systemy technicznego zabezpieczania budynków.

Inne

Roboty betoniarsko-zbrojarskie

 

Uwaga

PHU Hammer Dorota Zbolały ul. Bogusławskiego 21/1 66-400 Gorzów Wlkp. planuje realizację inwestycji związanej z budową zakładu „Centrum Regeneracji Turbosprężarek i Systemów Wtryskowych” (hala dwukondygnacyjna modułowa o konstrukcji stalowej z murowaną recepcją ). Inwestycja usytuowana będzie  w Gorzowie Wlkp., przy ul. Piłkarskiej, dz. Nr 2498/124.

Z uwagi na powyższe przedsiębiorstwo poszukuje wykonawców dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego związanego realizacją inwestycji.

Zainteresowane podmioty proszone są o sporządzenie ofert na wykonanie ww. usługi  do dnia 24 listopada 2016 r.

Termin wykonania usługi – do 8 grudnia 2016 r.

Formularze ofertowe, szczegółowy opis zamówienia oraz wzór umowy do pobrania w siedzibie PHU Hammer przy ul. Bogusławskiego 21/1 lub  w biurze przy ul. Langiewicza 1. w Gorzowie Wlkp.

Formularz ofertowy